Skip Navigation

Co teraz?

 
Słowa na stronie lub ekranie same z siebie niczego nie zmieniają. Ale kiedy próbujemy lepiej zrozumieć znaczenie tego, co zostało powiedziane, i przełożyć te słowa w czyny, możemy osiągnąć wielkie rzeczy.

Oto sześć sugestii, jak możesz natychmiast zacząć wprowadzać w życie nasze nowe ramy i Wizję:

1. Uwierz w siebie

Masz talenty, zdolności, pasje i zainteresowania, z których część lub wszystkie możesz wykorzystać z korzyścią dla innych, ale także dla siebie.  Skoncentruj swoje wysiłki, aby być najlepszym, jakim możesz być.  Jak powiedział Maslow: „Każda osoba jest po części swoim własnym projektem – i tworzy siebie”.  

2. Poszukuj wzajemnych korzyści

Uczciwie oceń wszelką wartość, którą tworzysz, a następnie zacznij myśleć o tym, jak możesz odnieść jeszcze większy sukces dzięki korzyściom, jakie przynosisz innym.  Bez względu na to, jak wzniosłe mogą być nasze intencje, jeśli nie tworzymy wartości w duchu wzajemnych korzyści, nasze działania mijają się z celem.  

3. Zaakceptuj zmiany

Kreatywna destrukcja wymaga od nas zaakceptowania zmian.  Dlatego obojętnie, jak dobrze sobie radzimy, długofalowy sukces wymaga ciągłego dążenia do osiągania jeszcze lepszych wyników.  Nie opieraj się czemuś tylko dlatego, że odbiega to od twoich preferencji, albo dlatego, że nauka wprowadzania zmian wymaga wysiłku. 

4. Bądź otwarty

Osoby uczące się przez całe życie są otwarte na nowe pomysły i sposoby działania.  Skłonność do uczenia się od każdego, kto mógłby nas czegoś nauczyć, zwiększa szansę odniesienia sukcesu – nie tylko dzisiaj, ale przez całe życie.  Aby zwiększyć swój wkład, należy brać pod uwagę spostrzeżenia innych osób, a nie tylko polegać na własnych opiniach.  Nie narzekaj bez oferowania rozwiązań.  

5. Buduj wiedzę osobistą

Odnosimy sukces, przekształcając naszą pojęciową znajomość zasad, które tworzą nasze ramy, w wiedzę osobistą – w skuteczne narzędzia do rozwiązywania problemów i dokonywania odkryć.  Budowanie wiedzy osobistej wymaga prawidłowej i częstej praktyki rozciągniętej w czasie.

6. Zwracaj się o pomoc

Aby lepiej zrozumieć, jak należy korzystać z zasad, aby osiągnąć rezultaty, szukaj pomocy wszędzie, gdzie możesz ją uzyskać: wśród przełożonych, współpracowników i innych osób.  Następnie kwestionuj i wypróbuj różne podejścia do stosowania zasad.  Staraj się również korzystać z wielu nowych dostępnych zasobów internetowych.