Skip Navigation

Wymiar Przewaga Komparatywna

 

Opis

Odnosimy sukces w takim stopniu, w jakim stosujemy zasadę podziału pracy na podstawie przewagi komparatywnej, skutkującą lepszym wykorzystaniem indywidulanych zdolności, lepszą współpracą i pracą zespołową.

Aby zmaksymalizować wyniki, przełożeni na każdym szczeblu stale analizują przewagę komparatywną wraz ze zmianami dotyczącymi członków zespołu, warunków biznesowych i możliwości.  Liderzy stosują zasadę przewagi komparatywnej w ramach całej firmy Koch, a nie tylko w swojej organizacji.  Nieustannie dbają o to, aby każdy pełnił rolę, w której może wnieść swój najlepszy wkład, mając właściwy zakres obowiązków i uprawnienia decyzyjne oraz aby otrzymywał on informacje zwrotne, które pomogą mu się zwiększać umiejętności, rozwijać się i samorealizować.

Ludzie stają się coraz bardziej zmotywowani, ponieważ mają możliwość rozwijania wiedzy osobistej w swoich rolach i zdobywania większych uprawnień decyzyjnych.

Uprawnienia decyzyjne są rozproszone w zależności od przewagi komparatywnej każdej osoby.  Nie są one scentralizowane ani zdecentralizowane, przepływają raczej do i od osób na podstawie zyskowności i terminowości decyzji.  Ludzie stają się coraz bardziej zmotywowani, ponieważ mają możliwość rozwijania wiedzy osobistej w swoich rolach i zdobywania większych uprawnień decyzyjnych.

Osoby podejmujące decyzje zabiegają o wkład i kwestionowanie ze strony osób o odmiennych punktach widzenia, doświadczeniach i wiedzy, które mogą przyczyniać się do podejmowania lepszych decyzji.

Wyróżnione zasady

 • Podział pracy na podstawie przewagi komparatywnej
 • Wieloraka inteligencja
 • Wiedza osobista
 • Partnerstwa
 • Prawa własności
 • Współpraca i praca zespołowa
 • Przezwyciężanie entropii i biurokracji
 • Rozliczalność
 • Principled EntrepreneurshipTM
 • Różnorodność
 • Odpowiedzialne zarządzanie
 • Oparte na zasadach a oparte na szczegółowych regułach
 
 

Co uległo zmianie

Nazwa tego wymiaru uległa zmianie z nazwy Uprawnienia Decyzyjne, ponieważ podział pracy na podstawie przewagi komparatywnej stanowi zasadę, która określa, w jaki sposób organizujemy i alokujemy uprawnienia decyzyjne.