Skip Navigation

Wymiar Wiedza

 

Opis

Długofalowy sukces wynika z doskonałej wiedzy i kultury opartej na zasadach postępu społecznego.

Bez względu na to, jak dobrze sobie dzisiaj radzimy, zawsze możemy działać lepiej.  Dlatego stale staramy się określać i niwelować rozbieżności pomiędzy tym, jak dobre wyniki osiągamy a tym, co jest możliwe, gdy w pełni zastosujemy Principle Based ManagementTM.

Stosując zasadę Republiki Nauki, wszyscy skupiamy się na innowacjach tam, gdzie mamy zdolność i pasję, aby wnieść największy wkład poprzez dzielenie się wiedzą i wzajemne kwestionowanie.  Staramy się uczyć w coraz szybszym tempie, aby odnosić sukces i rozwijać się w szybko zmieniającym się świecie.  Uczymy się i wprowadzamy innowacje poprzez szerokie sieci wymiany wiedzy, dobrze zaprojektowane eksperymenty i mierniki oparte na rzeczywistości, które zwiększają nasze tempo transformacji w środowisku, w którym oczekuje się innowacji i kwestionowania oraz nagradza się je.

Staramy się uczyć w coraz szybszym tempie, aby odnosić sukces i rozwijać się w szybko zmieniającym się świecie.

Wyróżnione zasady

 • Republika Nauki
 • Wiedza osobista a wiedza pojęciowa
 • Innowacje
 • Niwelowanie rozbieżności
 • Mierniki
 • Analiza porównawcza
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Otwartość
 • Metoda naukowa i kwestionowanie
 • Myślenie ekonomiczne
 • Eksperymentowanie i odkrywanie eksperymentalne
 • Analiza marginalna
 
 

Co uległo zmianie

To, co wcześniej nazywano naszym wymiarem Procesu wiedzy, to teraz sama Wiedza.  Chcemy podkreślić jeszcze silniejsze zaangażowanie w zasady, a nie w procesy, systemy czy narzędzia.  Ten wymiar nadal podkreśla potrzebę posiadania wszelkiego rodzaju wiedzy.