Skip Navigation

Wymiar Wizja

 

Opis

Sukces firmy Koch zależy od otrzymujących wsparcie pracowników, którzy stosują zasady postępu społecznego.  Każdy z nas może wnieść wkład dzięki swoim zdolnościom i wiedzy oraz promować kulturę, która pozwala firmie Koch budować zasoby do tworzenia produktów i usług przynoszących korzyści innym.

Taki spontaniczny porządek pojawia się, gdy każdy z nas ma odpowiednią rolę i jest zmotywowany do wnoszenia jak największego wkładu.  Wówczas, w odpowiednich warunkach, możemy tworzyć samonapędzające się cykle wzajemnych korzyści, stając się preferowanym partnerem i napędzając nieustanną transformację.  Obejmuje to poszukiwanie możliwości, w ramach których możemy tworzyć ponadprzeciętną wartość dla klientów, którzy odpowiednio nas za to wynagrodzą, oraz wycofywanie się z tych aktywów i firm, gdzie jest to niemożliwe.

Skupienie się na naszym długofalowym sukcesie wymaga również od nas priorytetowego traktowania przyszłości, a nie bieżącego okresu.  Ta koncentracja na dłuższej perspektywie czasowej jest głównym powodem, dla którego pozostajemy firmą prywatną i reinwestujemy 90% naszych zysków.

Stosowanie kluczowych zasad — takich jak wartość bieżąca netto skorygowana o ryzyko, zwrot z ograniczonych zasobów (kapitału, zasobów i ludzi), przeciwności i czynniki wspomagające – pomaga określić naszą obecność produktową i biznesową, to jakie musimy zbudować zasoby oraz gdzie i jak inwestujemy.

Pierwszym zadaniem dla przełożonych na każdym szczeblu jest stworzenie środowiska nastawionego na integrację, w którym pracownicy rozumieją, jak odnieść sukces poprzez maksymalizację tworzenia wartości w harmonii z naszymi ramami opartymi na zasadach.

W odpowiednich warunkach, możemy tworzyć samonapędzające się cykle wzajemnych korzyści, stając się preferowanym partnerem i napędzając nieustanną transformację.

Wyróżnione zasady

 • Principled EntrepreneurshipTM
 • Samonapędzające się cykle wzajemnych korzyści
 • Od dołu do góry a od góry do dołu
 • PUNKT WIDZENIA: Przeciwności i czynniki wspomagające
 • Zasoby
 • Odpowiedzialne zarządzanie
 • Innowacje
 • Niwelowanie rozbieżności
 • Wspieranie
 • Kreatywna destrukcja
 • Opcje
 • Środki ekonomiczne
 • Preferencja czasowa
 • Zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb
 • Współpraca z tymi, którzy podzielają naszą wizję, wartości i dysponują dopełniającymi się zasobami
 • Przezwyciężanie entropii i biurokracji
 • Motywowani wkładem
 • Eksperymentowanie i odkrywanie eksperymentalne
 
 

Co uległo zmianie

Nasz pierwszy wymiar, Wizja, od wielu lat budowany jest w oparciu o nasze przekonanie o roli biznesu w społeczeństwie:  ma on za zadanie pomagać ludziom w poprawie ich życia poprzez dostarczanie produktów i usług, które cenią bardziej niż ich odpowiedniki, działając jednocześnie w odpowiedzialny sposób i zużywając mniej zasobów.  Kiedy to realizujemy, tworzymy dobry zysk – zysk, który jest wiarygodną miarą wartości, jaką tworzymy w społeczeństwie.

Od dawna podkreślamy również znaczenie stałego doskonalenia się, aby być raczej motorem, a nie ofiarą kreatywnej destrukcji.  Jednak w ostatnich latach, gdy tempo i skala tych zmian przyspieszyły, potrzebne było zwiększone poczucie pilności, aby nie tylko poprawiać, ale również transformować naszą wydajność.

Doprowadziło to do tego, że nasze jednostki biznesowe i grupy zasobów zastosowały koncepcję przeciwności i czynników wspomagających do transformacji swoich możliwości, aby odnieść sukces w różnego rodzaju otoczeniu, poprzez modyfikację swoich wizji i strategii oraz budowanie wymaganych zasobów.

Przeciwności występują wtedy, gdy długofalowe możliwości rynkowe i opłacalność produktu ulegają poważnej erozji spowodowanej malejącym popytem lub ograniczeniem barier wejścia na rynek.  Te przeciwne wiatry mogą być generowane między innymi przez konkurencję ze strony nowych technologii lub produktów, niekorzystne zmiany preferencji konsumentów lub interwencje ze strony rządu.

Z czynnikami wspomagającymi mamy do czynienia, gdy długofalowa opłacalność produktu wykazuje potencjał znaczącego wzrostu.  Te sprzyjające wiatry mogą być generowane między innymi przez nowe technologie, produkty lub strategie, korzystne zmiany preferencji konsumentów bądź zaburzające rynek dotacje i nakazy rządowe.

Tam, gdzie występują przeciwności lub czynniki wspomagające, tworzą one konkurencyjne siły działające w przeciwnych kierunkach.  Skutki przeciwności są łagodzone przez czynniki negatywne, takie jak wymienione powyżej, które odstraszają nowe podmioty wchodzące na rynek, inwestycje i innowacje.  Skutki czynników wspomagających ulegają zmniejszeniu w wyniku stymulowania zalewu nowych konkurentów, inwestycji i innowacji.  Opracowany przez nas model przeciwności/czynników wspomagających dla wejścia lub pozostawania w biznesie, oparty na tym, czy mamy lub możemy zbudować odpowiednie zasoby w każdych możliwych warunkach, był głównym elementem naszych ostatnich sukcesów.

Inne zasady, na które kładziemy nacisk, a które szczególnie mocno przyczyniły się do naszych usprawnień, to:

 • wspieranie wszystkich pracowników na drodze do samorealizacji
 • podział pracy na podstawie przewagi komparatywnej
 • odpowiedzialne zarządzanie
 • wzajemne korzyści i stawanie się preferowanym partnerem