Skip Navigation

Wymiar Zalety i Talenty

 

Opis

Każdy z nas ma obowiązek postępować zgodnie z Naszymi Wartościami. Postępując w ten sposób uzyskujemy możliwość samorealizacji i tworzenia własnych, osobistych samonapędzających się cykli wzajemnych korzyści.

Firma Koch zabiega o pracowników, których motywacja wynika z wnoszonego wkładu, mających talent, który pomoże nam odnieść sukces, i zaangażowanych w nasze ramy.  Tacy pracownicy stosują podejście oparte na zasadach, aby pomóc innym odnieść sukces.

Pracownicy, których motywacja wynika z wnoszonego wkładu, starają się zwiększać swoje umiejętności i poszukują wyzwań.  Znajdują sens w pracy, w której mogą wykorzystać swoje zdolności, pozwalającej realizować ich potencjał poprzez tworzenie wartości.  Praca ta, którą dobrze wykonują w spontaniczny i kreatywny sposób, sprawia, że czują się spełnieni.  Identyfikują oni problemy i poszukują rozwiązań z przedsiębiorczym nastawieniem.

Obowiązkiem przełożonych jest dopilnowanie, aby każdy pracownik pełnił właściwą rolę, miał odpowiedni zakres odpowiedzialności i możliwość samorealizacji.

Pracownicy, których motywacja wynika z wnoszonego wkładu, starają się zwiększać swoje umiejętności i poszukują wyzwań.

Wyróżnione zasady

  • Nasze Wartości
  • Realizuj się
  • Talenty
  • Przewaga komparatywna
  • Właściwa rola
  • Budowanie zaufania
  • Od dołu do góry a od góry do dołu
  • Motywacja wnoszonym wkładem
  • Wzajemne korzyści
  • Obowiązki przełożonego
 
 

Co uległo zmianie

Kluczową część tego wymiaru stanowią Nasze Wartości, które zmodyfikowaliśmy, aby pomóc każdemu z nas w pełniejszym ich stosowaniu.

Zmieniliśmy również nasze podejście do tego wymiaru.  W przeszłości, podczas oceny talentów, skupialiśmy się na posiadanej wiedzy i umiejętnościach potrzebnych do spełnienia lub przekroczenia oczekiwań dotyczących danego stanowiska pracy.  Stwierdziliśmy jednak, że znacznie lepsze wyniki osiągniemy projektując rolę opierającą się na talentach i pasji danej osoby.  Zwiększyliśmy też koncentrację na zatrudnianiu i zatrzymywaniu osób, które są motywowane wnoszonym wkładem i mają talent, który pomoże nam odnieść sukces.

Wyjaśniliśmy również, że najważniejszym obowiązkiem przełożonego jest pomoc pracownikom w samorealizacji poprzez szanowanie ich jako wyjątkowych osób, ciągłe ocenianie i dostosowywanie ich ról i zakresu odpowiedzialności oraz zapewnianie stałego coachingu i informacji zwrotnych, które promują uczenie się, wzrost umiejętności i rozwój.